SHREDLAGE®

Enemmän maitoa, terveemmät eläimet.

SHREDLAGE® merkin alla tunnettu teknologia, säilörehumaissin tekemiseen, murskaa materiaalin voimakkaasti ja moninkertaistaa silpun pinta-alan. Se lisää maissisäilörehun rakennevaikutusta lehmän pötsissä.

SHREDLAGE®

Enemmän maitoa, terveemmät eläimet.

SHREDLAGE® merkin alla tunnettu teknologia, säilörehumaissin tekemiseen, murskaa materiaalin voimakkaasti ja moninkertaistaa silpun pinta-alan. Se lisää maissisäilörehun rakennevaikutusta lehmän pötsissä.

Maailmanlaajuiset vaatimukset ovat kovin erilaisia.

Katsaus.

Maissisäilörehun silpun pituuden ja murskauksen vaatimukset vaihtelevat tänä päivänä laajasti tilakohtaisesti ja käyttötarkoituksen mukaan. Vaatimukset vaihtelevat äärimmäisestä 3,5 - 12 mm:n silpusta SHREDLAGE® menetelmän 25 mm:n silppuun saakka. Yleisesti voidaan vaatimukset voidaan tällä hetkellä jakaa kolmeen ryhmään.

Vaatimus 1: Lyhyeksi silputtu säilörehu.

Lyhyeksi silputusta säilörehusta puhutaan, kun silpun pituus on 3,5 - 12 mm. Lyhyeksi silputtua rehua käytetään sekä biokaasulaitoksissa että nauta- ja lypsykarjatiloilla. Rehun vaatimuksena on tasainen, lyhyt ja hienoksi murskattu kasvimateriaali. Myös jyvien murskautumisasteelle asetetaan suuret vaatimukset. Tämän säilörehun rakennevaikutus on vähäinen ja sitä käytetään pääasiassa biokaasulaitoksissa. Jos sitä käytetään naudanrehuna on rehua täydennettävä riittävällä määrällä muuta karkeaa rehua.

Vaatimus 2: Pitkäksi silputtu säilörehu.

„Klassinen“ pitkäksi silputtu rehu käsittää 12 - 22 mm pituiseksi silputun rehun ja sitä on jo vuosia käytetty useissa maissa. Jyvien sulamisen lisäksi parannettu rakenteellinen vaikutus on tärkeä; eri rehuainesosat eivät kuitenkaan ole yhtä voimakkaasti murskattuja kuin SHREDLAGE®:lla. Mutta jopa pitkäksi silputulla säilörehulla voimakkaampi rakenteellinen vaikutus tuo hyötyä märehtimiseen; vain siilon tiivistämisessä esiintyi aikaisemmin puutteita.

Vaatimus 3: SHREDLAGE®.

SHREDLAGE® on vielä suhteellisen uusi rehun käsittelytapa USA:sta. Materiaali silputaan jopa 30 mm:n pituiseksi. Tehokkaan jyvien erottelun kautta aina voimakkaaseen murskaukseen saakka, pötsissä hyödynnettävän tärkkelyksen osuus - energian toimittajana - kasvaa. Sen lisäksi kasvuston varsia käsitellään voimakkaasti pituussuunnassa. Päämääränä on säilörehun merkittävästi suuremman rakennevaikutuksen varmistaminen ja märehtimisominaisuuksien parantaminen.