TERRA TRAC tela-alusta

Pintapaineen vähennys lisää satoa.

Puimureiden, ajosilppureiden ja traktorien tela-alustat suurine kosketuspintoineen suojaavat pellon pintaa. Jopa 40 km/h kuljetusnopeus on mahdollinen ja kuljetusleveys on kapea.

TERRA TRAC tela-alusta

Pintapaineen vähennys lisää satoa.

Puimureiden, ajosilppureiden ja traktorien tela-alustat suurine kosketuspintoineen suojaavat pellon pintaa. Jopa 40 km/h kuljetusnopeus on mahdollinen ja kuljetusleveys on kapea.

Kolme vuosikymmentä CLAAS telateknologiaa.

Kehityksen vaatimukset ja virstanpylväät.

Tela-alustateknologian ensimmäiset askeleet otettiin CLAAS'illa jo 1950-luvulla. Silloin kuitenkin vielä terästelaketjuilla. Ne mahdollistivat sadonkorjuun märiltä ja pehmeiltä pelloilta. Maataloudelle ratkaiseva vaihe alkoi 1987, kun CLAAS mahdollisti kumitelatekniikan saatavuuden maatalouden käyttöön.

Jo kolmen vuosikymmenen ajan suunnittelijamme kohtaavat pellon pinnan suojelun, suuren tehon ja lainsäädännöllisen yhdenmukaistamisen haasteen. Tee aikamatka menneisyyteen ja näet vaatimusten sekä eri kehitysvaiheiden katsauksen siltä ajalta aina nykypäivään saakka.

1953.

Terästelaketjut takasivat onnistumisen. Niitä käytettiin kuitenkin vain tietyissä korjuuolosuhteissa ja tietyillä alueilla.

CLAAS valmisti ensimmäisen itsekulkevan puimurin vuonna 1953. Jo hyvin aikaisessa vaiheessa keskusteltiin siitä, miten puinti voidaan tehdä luotettavasti myös erittäin vaikeissa korjuuolosuhteissa, esimerkiksi märillä ja upottavilla pelloilla. Mitä maataloudessa oli käytetty jo pidemmän aikaa (noin vuodesta 1906) traktoreissa, otettiin nopeasti käyttöön myös itsekulkevissa puimureissa. Terästelaketjujen käyttö oli useiden vuosien aikana ainoa mahdollisuus korjata satoa märiltä ja pehmeiltä pelloilta. Näiden tela-alustojen käyttö rajoittui pääasiassa riisin korjuuseen. Terästelaketjut jäivät korkeiden kustannusten, mutta myös vaikean maantiekäytön takia, erikoisviljelyn varusteiksi. Käytännössä niiden käytön levinneisyys oli vähäistä. Käyttöä oli ainoastaan tietyissä korjuuolosuhteissa määrätyillä alueilla. Rengasteknologian kehityksen myötä käyttö jäi myös pitkäksi aikaa tälle tasolle.

1987.

Yhtenä ensimmäisenä valmistajana CLAAS mahdollisti kumitelatekniikan saatavuuden maatalouden käyttöön.

Siirtyminen terästelaketjujen raudasta ja teräksestä kumiteloihin avasi täysin uudet käyttömahdollisuudet. Yhtenä ensimmäisenä valmistajana CLAAS mahdollisti tulevan kumitelatekniikan saatavuuden maatalouden käyttöön ja sovitti sen puimuriin. Farm Progress Show'ssa, Aleman/Iowa:ssa CLAAS esitteli syksyllä 1987 ensimmäisen kerran COMMANDOR 116 CS puimurimallin kumiteloilla varustettuna. Tela-alustaa kehitettiin yhteistyössä Caterpillar'in kanssa ja se oli tarkoitettu amerikkalaismarkkinoita varten. Kyseessä oli maantieajokelpoinen täystela-alusta, jossa tavallisten terästelojen sijasta käytettiin vahvistettuja kumiteloja. Uudenaikaisella alustalla oli monia etuja:

 

  • Pintapaineen aleneminen ja sen myötä vähentyneet, maan haitallisesta tiivistymisestä aiheutuneet, satotappiot
  • Käyttö myös vaikeissa pelto-olosuhteissa käyttöajan pidentämiseksi
  • Suuremmat ajonopeudet pelto- ja maantieajossa
  • Parempi ajomukavuus
  • Selkeä polttoaineen säästö johtuen pienemmästä uppoamisesta maahan ja pienemmästä vierintävastuksesta
  • Parantunut tukevuus rinteitä ajettaessa

 

Uuden tyyppinen profiilitela-alusta vähensi pintapaineen puimureissa/viljavaunuissa, normaaliin rengasvarustukseen nähden, 2,1 kp/cm²:llä 0,5 kp/cm²:iin, eli siis vajaaseen neljäsosaan. Jyvämaissilla tehdyssä kokeessa todettiin, että käyttämällä profiilitela-alustaa saavutettiin lohkoilla kolmen vuoden keskiarvona jopa 15 % suurempi sato.

1994.

Puolitelat olivat ihanneratkaisu, ei ainoastaan eurooppalaisiin olosuhteisiin.

Ensimmäiset kumitelateknologian tutkimukset ja markkinatestit USA:ssa osoittivat, että tämä uusi alustateknologia saavutti laajan hyväksynnän. CLAAS aikoi myös saattaa uuden tekniikan Euroopan markkinoiden käyttöön. Täystelojen kohdalla kohdattiin kuitenkin lainsäädännöllisiä esteitä. Täysteloilla varustetun puimurin leveys ylitti Euroopassa tieliikenteessä sallitun kokonaisleveyden. Tämän myötä kumitelojen merkittävät edut menetettiin. Lisäksi tämä tekninen "superratkaisu" oli eurooppalaisille markkinoille taloudellisesti vähemmän houkutteleva. Seurauksena oli, että CLAAS aloitti 1991 vuodesta alkaen keskustelut puolitela-alustan kehittämisestä. Vuonna 1994 tehtiin ensimmäiset ajo- ja peltokokeet CLAAS MEGA 218 puimurilla. Ensimmäiset kokeet tehtiin vielä ilmatäytteisillä ohjauspyörillä. Useita erilaisia prototyyppejä ja kehitelmiä testattiin. CLAAS tuotekehittelijät saivat tärkeitä kokemuksia näistä ensimmäisistä testeistä ja ne vaikuttivat tulevaan kehitykseen. Kokeet osoittivat myös selvästi, että puolitelat toisivat ratkaisevia etuja täysteloihin verrattuna. Uusi järjestelmä sallisi, ei ainoastaan kapeamman kuljetusleveyden, jonka myötä lainsäädännön asettamat vaatimukset Euroopassa täyttyisivät, vaan vakuutti myös tasaisen käynnin ja heiluntatukevuutensa ansiosta. Käännösten aiheuttamia pellon pinnan vaurioita voitiin näin selvästi vähentää.

1997.

TERRA TRAC läpimurto.

Nyt saavutettiin suuruusluokka, mikä mahdollisti sarjantuotannon. Markkinoille tuotiin ensimmäinen TERRA TRAC puolitela-alustasarja LEXION 450 puimurissa. Järjestelmä oli vielä silloin kiinteästi akseliin asennettu.

Kannatin yhdisti alustan puimuriin vahvistetulla akseliputkella. Tela-alustat koostuivat suurikokoisesta taittopyörästä edessä ja vetopyörästä takana. Ohjauspyörät olivat terästä, ruuvikiinnitteisillä kumielementeillä varustettuna suuren kitkakuormituksen kestämiseksi. Laadukkaassa profiilitelassa ei ollut jatkoja ja takana olevassa käyttöpyörässä oli kitkaveto. Hammastusta ei ollut, sisäpuolella olevat nastat ohjasivat telaa sivusuunnassa. Jotta hieman pidentynyt alusta kulkisi tasaisesti maanpintaa pitkin ja painonjakautuminen paranisi, oli puoliteloissa heiluriripustuksella varustettu tukirullapari. Joitakin näistä ominaisuuksista voidaan löytää tämänkin päivän TERRA TRAC tela-alustassa.

1997/2000 - USA.

Puolitela-alustojen esittely USA:ssa.

TERRA TRAC telojen edelleen kehityksen perustana oli CLAAS'in kehittämät ja valmistamat puolitelat. Yhteistyössä Caterpillar'in kanssa USA:ssa myydyt puimurit varustettiin puoliteloilla. Käytetyt CAT-komponentit oli suunniteltu erityisesti USA:n markkinoille.

Tela-alustoissa oli kumipäällysteiset ohjauspyörät ja uudet, leveämmät CAT-telat. Tämän puolitelan kapeampi versio saatiin vuonna 2000 Euroopan markkinoille ja se korvasi aikaisemman teräsohjauspyörillä varustetun sukupolven. Teloissa oli nyt korkeammat rivat ja suoristusjärjestelmä, joka varmisti telan puhtaana pysymisen, jolloin sen kestävyys parani ja käyttöikä piteni merkittävästi.

2004.

Integroitu akselijousitus yhdisti pyörä- ja telakoneiden edut.

Merkittävä TERRA TRAC tela-alustan uudistus oli integroitu akselijousitus LEXION 500 puimurissa. Se vähensi tehokkaasti heiluntaa ja iskuja ajon aikana pellolla ja maantiellä. Näin pyöräkoneissakin esiintyvä heilunta voitiin estää ja parempi ajomukavuus saavutettiin. Tämän pyörä- ja telakoneen teknologiset edut yhdistävän ratkaisun ansiosta, voitiin puinti nyt tehdä mukavasti, pellon pintaa suojaten. Tämä suojasi konetta ja johti parempaan ajomukavuuteen sekä kuljettajan rasituksen vähenemiseen.

 

2006.

1-osainen valurunko on vastaus lisääntyneisiin, jatkuvasti suurempien korjuutehojen asettamiin vaatimuksiin.

LEXION puimureiden edelleen kehitys johti vuosien varrella yhä suurempiin puintitehoihin. Suurempien viljasäiliötilavuuksien ja painojen takia kantavan tela-alustan kuormitus kasvoi jatkuvasti. Jotta koneen ajonopeutta voitiin lisätä, tehtiin uuteen TERRA TRAC tela-alustaan merkittäviä vahvistuksia. Sitä varten CLAAS insinöörit kehittivät 1-osaisen valurungon.

2011.

Ensimmäinen puimuri, jopa 40 km/h ajonopeudella.

Kehityksen lisäaskeleen CLAAS insinöörit ottivat hydropneumaattisen jousituksen käyttöön oton myötä. Uudessa TERRA TRAC'issa kaikki komponentit (vetopyörä, ohjauspyörä ja tukirullat) ovat erillisjousitetut. Tämä vähentää alustaan ja koneistoon kohdistuvia iskuja, lisää kuljettajan mukavuutta ja mahdollistaa paremman kaarretukevuuden. Erinomainen jousitusvaikutus saavutetaan hydraulisylinterien avulla. Sylinterien toisessa päädyssä on vaimentavaa kaasua ja toinen pääty on täytetty öljyllä. Ulos- ja sisään jouston aikana öljyä virtaa molempien sylinterien välillä. Tätä tela-alustaa on käytetty tähän päivään saakka. Uuden TERRA TRAC tela-alustan myötä LEXION oli siihen mennessä ensimmäinen puimuri maailmassa, jonka pystyi liikkumaan maantiellä jopa 40 km/h nopeudella.

2017.

Pellon pinnan suojausta, pitoa, tehokkuutta ja ajomukavuutta koko prosessiketjuun.

Seuraava looginen vaihe oli Agritechnica 2017 näyttelyssä esiteltyjen JAGUAR'in ja AXION'in varustaminen TERRA TRAC tela-alustalla, jotta tela-alustan hyödyt, mitä tulee pellon pinnan suojaamiseen, pidon, tehokkuuden ja ajomukavuuden parantamiseen, voitiin ottaa käyttöön. Tästä syystä hyväksi tunnettu alusta sovitettiin erityisesti ajosilppuri- ja traktorikäyttöä varten.

Hyvän sadon perusta on terve ja viljava maa. Näiden arvokkaiden voimavarojen säilyttämiseksi ja suojaamiseksi tulemme myös tulevaisuudessa kehittämään TERRA TRAC teknologiaa edelleen.