CROP SENSOR kasvuston mittaus

Tuottavuus ja tarkkuus ovat avainsanoja tämän päivän maataloudessa. Vain ne, jotka selviytyvät menestyksellisesti näissä olosuhteissa, voivat selviytyä heikentyvien markkinoiden ja epävarmojen poliittisten olosuhteiden aikana ja varmistavat kestävän pohjan tuleville sukupolville.

CROP SENSOR kasvuston mittaus

Tuottavuus ja tarkkuus ovat avainsanoja tämän päivän maataloudessa. Vain ne, jotka selviytyvät menestyksellisesti näissä olosuhteissa, voivat selviytyä heikentyvien markkinoiden ja epävarmojen poliittisten olosuhteiden aikana ja varmistavat kestävän pohjan tuleville sukupolville.

CROP SENSOR.

CROP SENSOR on työkalu, jolla lannoitetta, kasvunsäädettä tai kasvinsuojeluainetta voidaan levittää kasvuston kunnon mukaan. Optimoitu typpitaso vaikuttaa merkittävästi satoon ja sen laatuun. Pellolle levitetään - resursseja säästäen - vain tarvittava määrä.

Tarkkuusviljelyn kierto. Pinta-alan potentiaali tarkkailussa.

Jokaisen viljelijän tavoitteena on saavuttaa taloudellisesti kustannustehokas enimmäissato. On tärkeää huomioida kukin alue ja viljellä sitä luonnollisten edellytysten mukaan.

Vakiintuneeseen pinta-alakohtaiseen käsittelyyn kuuluu:

  • Peruslannoitus
  • Typpilannoitus
  • Kylvö
  • Kasvinsuojelu

Peruslannoitus ja kalkitus.

Maaperätutkimuksen tulokset yhdessä vastaavan kartoituksen kanssa tarjoavat perustietokannan pinta-alakohtaiselle peruslannoitukselle ja kalkitukselle. Tekninen toteutus on yksinkertainen, taloudellinen hyöty liittyy alueen ominaisuuksiin: Mitä suuremmat erot ravinteiden saannissa ovat, sitä suuremmat ovat mahdolliset säästöt. Kuka tahansa pystyy CLAAS ohjelmiston avulla tekemään karttoja.

Täydellinen ratkaisu suunnittelusta aina levityskarttaan saakka: Näytä ravinnekartat ja pH-arvot kohdissa, joissa ravinteita puuttuu. Kohdennetut vastatoimet ja lisälannoitus tai kalkitus vain siellä, missä se on välttämätöntä kasviravinteiden saannin optimoimiseksi, auttaa säästämään todellista rahaa - tärkeätä etenkin lannoitteiden hintojen nousun aikana!

Muuttuva typpilannoitus. Kasvun varmistamiseksi.

Viljelijä tarvitsee täydellisen ja monipuolisen tuotepaketin, joka tarjoaa kaikki vaihtoehdot ja jättää silti täyden valinnanvapauden.

Tarvittavat komponentit - kaikki CLAAS'ilta:

  • Online-anturijärjestelmä
  • ISOBUS-terminaali hallintaan ja dokumentointiin
  • Lisävaruste: Satopotentiaalikartat

Muuttuva siemenmäärä. Niin paljon kun on tarpeellista, niin vähän kuin mahdollista.

Jo kylvön yhteydessä on järkevää ottaa huomioon vaihtelevat olosuhteet lohkolla. Siemenmäärän vaihtelu maalajin mukaan on järkevää, sillä itämisolosuhteet ja satopotentiaali voivat vaihdella. Jo tänä päivänä useammat viljelijät kylvävät eri määriä siementä eri lohkoille.

Edut ja hyödyt.

  • Tasaisemmat kasvustot
  • Satopotentiaalin hyödyntäminen
  • Helpompi puinti

Muuttuva kasvinsuojelu.

Pinta-alakohtaisen typpilannoituksen lisäksi pinta-alakohtaisen kasvinsuojelun merkitys lisääntyy. Tärkein käyttökohde tänä päivänä on yleensä kasvunsääteet. Kasvunsääteet voidaan, kuten typpilannoitekin, ruiskuttaa lohkolle tarpeen mukaan optisten kasvianturien avulla. Säätö tapahtuu tässä biomassaindeksin perusteella. Perustana on, että heikommat kasvustot, joilla on alhaisempi biomassaindeksi, ruiskutetaan alemmalla määrällä kasvunsäädettä kuin keskimääräinen kasvusto. Keskimääräisellä määrällä ruiskutettaessa kasvuston pituus jää nimittäin turhan lyhyeksi. Se aiheuttaa sadon menetyksiä. Rehevämpien kasvustojen tulee kuitenkin saada suurempi annos, johtuen suuremmasta lakoviljariskistä ja jotta lakoriskiä näiden osalta voidaan hallita.